ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ BEYNƏLXALQ MEMARLIQ AKADEMİYASI

"MEMARLIQ, ŞƏHƏRSALMA TARİXİ VƏ BƏRPASI"

Təsisci:

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası və AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası” şöbəsi.

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının (ŞÖBMA) “Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası” elmi nəzəri məcmuəsi 1998-ci ildə təsis olunub. İldə iki dəfə işıq üzü görür. Jurnalda memarlıq tarixi və nəzəriyyəsi, bərpa, şəhərsalma, landşaft memarlığı, memarlıq mühitinin dizaynı, sənətşünaslıq sahəsində respublikamızda və hüdudlarından kənarda aparılan elmi tədqiqatlara həsr olunmuş elmi məqalələr dərc olunur.

Hörmətli həmkarlar!

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası

Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının Moskva bölməsi

Azərbaycan Memarlar İttifaqı ilə

16 may 2022-ci il

“AÇIQ SƏMA ALTINDA MUZEYLƏR”

beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirələçək

Konfrans Zoom platformasında onlayn keçiriləcək.

Müvafiq məlumatlar qoşmalarda əlavə olunur


     AÇIQ SƏMA ALTINDA MUZEYLƏR